Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a www.kollaranna.hu és a www.kollarannacoach.hu domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2018. május 1-től visszavonásig.
A Self-Love Kft. fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

Általános szerződési feltételek és 

Olvasd el a feltételeinket

Adatvédelmi nyilatkozat

     a továbbiakban: „Honlapok” vagy „Honlap”)


Szolgáltató weboldalai:

Főbb adatok

Képviseli 

Zatik-Kollár Anna
Kapcsolat: anna@kollarannacoach.hu
Telefonszám: +36 70 605 2686

Székhely

5000 Szolnok, Tófenék utca 7. földszint 1.

TUlajdonos

Self-Love Kft.

Cégnév: Self-Love Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Tófenék utca 7. földszint 1.
Adószám: 28800442-2-16
Cégjegyzékszám: 16-09-019457
Statisztikai számjele: 28800442-6810-113-16
Bankszámlaszám: 11718000-22396491-00000000 (OTP Bank)

Vállalkozás adatok

Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Zatik-Kollár Anna.
Tárhely szolgáltató: Magyar Hosting Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-108788/2016

Tárhely

A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

1. A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan, 16 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen „Szerződő Felek vagy Felek”.

2. Megrendelő a Honlapokon a Szolgáltató által éppen aktuálisan kínált szolgáltatás(ok) és a „kézikönyv”, „álomdoboz”  termék(ek) (ideértve a BACKSTAGE előfizetést is, mely korábban Self-Love Club néven volt ismert) és kapcsolódó szolgáltatás(ok) igénybevételével (a Honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt valamennyi feltételt.

3. BACKSTAGE Szolgálatatás leírása
A Szolgáltató által nyújtott „BACKSTAGE” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható önismerettel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”). A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse az önismerettel, önszeretettel különböző szokások és módszerek segítségével, amiket a tagok saját tevékenységük során felhasználva sikeresebb és boldogabb életet érhetnek el.

Ezen kívül Szolgáltató eseti jelleggel szervez offline és/vagy online eseményeket, amelyen külön jelentkezés útján lehet részt venni (a továbbiakban: „Egyedi esemény”).


A szolgáltatás, termék tárgya, megrendelés

A szolgáltatás, termék tárgya, megrendelés

A Szolgáltatás tárgya:

A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a Honlapon aktuálisan található személyesen és online módon szervezett és/vagy tartott tanfolyam, rendezvény, konferencia, tanácsadás, illetve kapcsolódó valamennyi folyamatosan megjelenő termék, így különösen könyv, videó és/vagy hanganyag, továbbá a „Kollár Anna” márkanevű valamennyi terméke (ideértve a BACKSTAGE előfizetést is) és kapcsolódó szolgáltatása (pl. rendezvény, személyes konzultáció, tréning, stb.) (a termékek és szolgáltatások a továbbiakban együttesen: „termék”).

A termék megrendelését kizárólag a Honlapon keresztül lehetséges leadni. A Szolgáltató egyéb módon, így különösen telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el, kivéve, ha az adott termék vonatkozásában a Szolgáltató ettől eltérően rendelkezik, pl.: konzultáció esetén, amelyet az adott termék vonatkozásában külön jelöl.

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a Honlapon a termékkel kapcsolatos adatok (így különösen a termék ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek és szolgáltatások mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A megrendelés:

Bármely termék megrendelése előzetes regisztrációhoz kötött. A megrendelés leadása fizetési kötelezettséget von maga után. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF megsértőit, vagy egyébként etikátlanul, vagy a Szolgáltató érdekeinek veszélyeztetőit a Szolgáltatás vagy termék igénybevételéből kizárja. A Rendezvények aktuális házirendje az adott rendezvény honlapján megtalálható, melyet kérünk megtekinteni és átolvasni!

A Honlapon történő megrendelés esetén a megrendelt termékhez esetlegesen járó bónuszt vagy kupont a Szolgáltató térítésmentesen bocsátja a Megrendelő rendelkezésére. A szolgáltatáshoz vagy termékhez járó bónuszt vagy kupont a Szolgáltató bármikor és bármilyen formában jogosult egyoldalúan – saját mérlegelése alapján – módosítani vagy akár megszüntetni.

A szolgáltatások, termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

 • Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; mobilszám annak érdekében, hogy szükség esetén a Szolgáltató egyeztethessen a Megrendelővel)
 • Számlázási adatok: Cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám);
 • Kézbesítési adatok, amennyiben a kiszállítási / postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: utca, házszám, város, irányítószám

A termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónál a termék megvásárlására csak futárszolgálattal történő kiszállítással, banki átutalás útján történő előrefizetés, illetve utánvételes szállítás útján készpénzben vagy bankkártyával van lehetőség, valamint, hogy a "Kollár Anna" szolgáltatások, termékek (ideértve a BACKSTAGE előfizetést is) esetében csak bankkártyás, banki átutalásos fizetésre van lehetőség. Szolgáltató személyes vagy egyéb módon történő átvételi lehetőséget jelenleg nem biztosít.

Megrendelő a regisztrációkor megadott adatait a teljesítés megkezdéséig bármikor módosíthatja.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető. Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá.
A BACKSTAGE, mint előfizetéses rendszer

 • A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében önismerettel kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és a hónapban közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a Self-Love Kft. , aki a megbízást kifejezetten elfogadja. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az önismerettel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért a Self-Love Kft. egyetemlegesen felelős.


Szállítás, fizetési módok

Szállítás, fizetési módok

A Honlapokon rendelhető termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban (HUF) értendők, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás díját. A közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A termékek ára és a szállítási költség egyes termékek esetében külön kerülnek megjelölésre azok eltérő ÁFA tartalma miatt.

Fizetési módok:

(i) Termék esetén: 

– Előre utalással bankkártyával;

– futárnál utánvétes fizetés esetén készpénzben és/vagy bankkártyával

(ii) Rendezvény esetén: bankkártyával, előre történő fizetéssel banki átutalás útján

(iii) Konzultáció esetén: számla ellenében banki átutalással, mely megelőzi a teljesítést

(iv) Tagság / előfizetés esetén: bankkártya szám megadásával, ismétlődő havi, féléves vagy éves terhelés útján (féléves és éves előfizetés esetén átutalás is lehetséges)

Szállítás: A fizikai termékeket futárszolgálatok útján szállítjuk ki. A szállítási módok az egyes termékek megrendelésekor a megrendelési űrlapon kerülnek pontosításra. 

A szolgáltatások megrendelése annak e-mailben történő visszaigazolásával válik érvényessé.

Szállítási költség: A termék kézbesítése díj ellenében történik, kivéve, ha az adásvételi szerződés mást állapít meg. A termék kézbesítésének költségei (szállítási, kézbesítési és postai szolgáltatási díj) a Honlapon a termékek mellett kerülnek feltüntetésre. A szállítási / logisztikai költségek a futárszolgálatok és egyes csomagküldő szolgáltatók mindenkor hatályos árlistája szerint kerülnek beszámításra, mely az egyes termékek megrendelésekor a megrendelési űrlapon kerülnek véglegesítésre. 

Megrendelő köteles a kiszállítás (vagy a személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Szolgáltató ilyen esetekben a hibás könyvet kicseréli.

Megrendelő jogosult eltérő számlázási és szállítási adatokat (nevet, címet) megadni, melyek valódiságáért Megrendelő tartozik felelősséggel. Ezen adatokat a Szolgáltató az adatvédelmi szabályainak megfelelően kezeli.


A BACKSTAGE, mint előfizetéses rendszer

 • Az előfizetési díj mértéke

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havi, féléves vagy éves megbízási díjra jogosult (a Tag választásától függően) és a pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldalon található megrendelő űrlap tartalmazza. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

 • A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, SimplePay nevű fizetési rendszer üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A SimplePay általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ és https://simplepay.hu/kereskedo-aszf/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak. A megrendelés gomb lenyomása után a Szolgáltató a havonta, félévente vagy évente esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról. Az előfizetés a Tag által bármikor elérhető a Felhasználói Fiókjában, amely bármikor lemondható, ezután az előre megfizetett időszak végéig nyújta a Szolgáltató a Szolgáltatást, utána a tananyag nem elérhetőek többet a Tag számára.

Elállás, felmondás

Elállás, felmondás

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen fejezet rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő Megrendelőkre vonatkoznak. A Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztó indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül, illetőleg szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődésétől számított 14 napon belül felmondhatja a vonatkozó szerződést. Fogyasztó elállási/felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat vagy a hivatkozott Kormány rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, kizárólag e-mailben (hello@kollarannacoach.hu) vagy postai úton (cím: 5000 Szolnok, Tófenék utca 7. földszint 1.) gyakorolhatja. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. A tagságról érvényesen lemondani, illetve előfizetést felmondani a BACKSTAGE tagság, illetve előfizetés belépéséhez a Megrendelő részéről használt e-mail címről a Szolgáltató hello@kollarannacoach.hu e-mail címére küldött nyilatkozatban lehet, illetve a felhasználói fiókján belül a lemondom gombra kattintva. A lemondás, illetve felmondás a BACKSTAGE előfizetést, illetőleg a tagságot a le-, felmondás időpontjával szünteti meg azzal, hogy a tárgyhó közben történő le-, felmondás esetén a Megrendelő nem jogosult az adott tárgyhóra már befizetett előfizetési, illetve tagsági díj visszatérítését igényelni. BACKSTAGE előfizetés, tagság le-, felmondása esetén Megrendelőt a következő havi díj fizetési kötelezettsége már nem terheli.

Az elállási/felmondási határidő 

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi”.

Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől vagy felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási/felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Megrendelő által megfizetett valamennyi ellenszolgáltatást (díjat). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Elállás esetén fogyasztó köteles az elállással egyidejűleg a terméket is visszaküldeni a Szolgáltató részére a 5000 Szolnok, Tófenék utca 7. földszint 1. címre. A termék visszaküldésének közvetlen költségét fogyasztó viseli. Felhívjuk a fogyasztó figyelmét arra, hogy Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatartja, amíg a terméket a fogyasztótól vissza nem kapja, vagy a fogyasztó bizonyítható módon nem igazolta, hogy azt Szolgáltatót részére visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Nem illeti meg elállási jog a fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Szolgáltató a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen fogyasztó személyére szabtak.

Fogyasztót nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetekben sem:

1. Szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (tanfolyamok, konzultációk, tréningek, személyes képzések, stb.);

2. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (képzés, konzultáció) esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül kezdte meg, és fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát elveszíti;

3. Olyan szolgáltatói szerződés esetében, amelynél Szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére végez szolgáltatást a fogyasztó számára sürgős ügyben, konzultáció keretében;

4. Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

5. A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően az elállási jogát elveszíti, továbbá a Szolgáltató tartós adathordozón visszaigazolást küldött a Fogyasztó részére.

Jelen Általános Szerződési Feltétel dokumentum elfogadásával egyidejűleg Fogyasztó hozzájárul a teljesítés megkezdéséhez, továbbá elismeri és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató általi teljesítés megkezdését követően elveszti elállási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében.

Fogyasztó a felmondási jogának gyakorlásával nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést.

Amennyiben pedig a fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a fogyasztó/Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. 

A már teljesített szolgáltatás (pl konzultáció, tanácsadás, tréning, tanfolyam, workshop stb) díja utólag vissza nem igényelhető. 

Megrendelő rendezvény, tanfolyam lemondását kizárólag írásban a hello@kollarannacoach.hu e-mail címre jogosult érvényesen megtenni, legkésőbb a rendezvény, tanfolyam (a továbbiakban: esemény) előtt 5 (öt) munkanappal. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen megfizetett részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. 

2-5 munkanappal az esemény előtti lemondás esetén a már kifizetett részvételi díj 50%-a + ÁFA kerül visszatérítésre. 

1 (egy) munkanappal az esemény előtt, vagy az esemény napján Szolgáltató már nem fogad el lemondást, ilyen esetben nem téríti vissza a részvételi díjat sem részben, sem egészében.  

Amennyiben pedig a részvétel nem kerül írásban előzetesen lemondásra, a részvételi díj teljes összege kiszámlázásra kerül a Megrendelő részére. A már előzetesen kifizetett részvételi díj ilyen esetben nem visszaigényelhető.  

A rendezvényről, tanfolyamról történő távolmaradás nem mentesíti a Megrendelőt a 100%-os részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.

Felhívjuk a Megrendelő figyelmét, hogy igényérvényesítéséhez szükséges a termék, szolgáltatás vonatkozásában kapott számla vagy nyugta megléte és Szolgáltatónak történő bemutatása az adásvétel megtörténtének beazonosításához és igazolásához.
A fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet jelenleg a következő címen érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve jelenleg a következő címen érhető el: http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

Kellékszavatosság, termékszavatosság

Kellékszavatosság, termékszavatosság

Kellékszavatosság: 

Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Megrendelő – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Szolgáltatónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Honlapon igénybe vehető szolgáltatást és a Honlapokon található információkat mindenki a saját felelősségére használhatja fel. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a tartalmak félreértelmezéséért, vagy téves alkalmazásáért.

Szolgáltató kijelenti, hogy valamennyi a Honlapon elhelyezett tartalom (poszt, cikk, videó, tanács, tipp stb formában) adaptálása és felhasználása kizárólag a Megrendelő (látogató) egyéni döntése és felelőssége.

Szolgáltató szintén kijelenti, hogy nem vállal felelősséget:

– olyan működési hibák esetén, amelyek meggátolják a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató Honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja, továbbá a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért,

– Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása, továbbá áramkimaradás miatt felmerült esetleges károkért;

– a SimplePay, Paylike vagy egyéb banki szolgáltatás, illetve a Facebook működésében bekövetkező hibáért, akadozásért, a csatlakozás megszakadásáért vagy időközben történő leállásáért és az ebből eredő károkért;

– mindazon károkért, amelyek a Honlapokon elhelyezett anyagok, reklámok egyéni adaptálásából származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is, továbbá a Szolgáltató termékeinek a Megrendelő által történő egyéni adaptálásáért, eredményéért, az azokból bekövetkező károkért; 

– a Szolgáltatón kívül álló egyéb okra visszavezethető hibákért, károkért, esetleges vis maiorért.

A fentieken túl a Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen közvetett, speciális, eseti vagy példaértékű kár miatt, ami bármely módon összefüggésbe hozható a felek között létrejövő szerződéssel vagy a Honlapokon igénybe vehető szolgáltatással, annak felhasználásával, illetve felhasználásának elmaradásával.

Szavatossági igény érvényesítési határidő: Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős Ugyanakkor felhívjuk a Megrendelő figyelmét, hogy kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. 

Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Felhívjuk a Megrendelő figyelmét, hogy igényérvényesítéséhez szükséges a termék, szolgáltatás vonatkozásában kapott számla vagy nyugta megléte és Szolgáltatónak történő bemutatása az adásvétel megtörténtének beazonosításához és igazolásához.

Megrendelő fenti szavatossági igényét, reklamációját írásban az alábbi módon teheti meg:

a) e-mailben: hello@kollarannacoach.hu

b) postai úton: 5000 Szolnok, Tófenék utca 7. földszint 1.

A bejelentéssel kapcsolatban a Szolgáltató legkésőbb 14 naptári napon belül nyilatkozik, ennek hiányában a reklamációt indokoltnak tekintette.

Amennyiben a reklamáció megítéléséhez szükséges, a Szolgáltató ügyfélszolgálata jogosult a Megrendelőt megkérni, hogy a terméket a Szolgáltató költségére juttassa el a Szolgáltató 5000 Szolnok, Tófenék utca 7. földszint 1. alatti postai címére.

Igénybejelentés (reklamáció) minimális tartalma: 

– Megrendelő neve, 

– Megrendelő címe; 

– termék megnevezése, 

– vételár; 

– vásárlás időpontja; 

– hiba bejelentésének időpontja; 

– hiba leírása; 

– Megrendelő által érvényesíteni kívánt igény.


Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A Honlap tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A Honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. internetes tartalom, szöveg, kép, design, animált fénykép, illusztráció, program, hang, grafikai elemek, videó stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak. A Honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár online, akár nyomtatott formában – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. Mindazonáltal a Szolgáltató minden jogát fenntartja a Honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása, sajátjaként történő feltüntetése, termék viszonteladása vagy egyéb módon történő felhasználása. A Szolgáltató – az engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő – írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a közvetlen szerző, azaz Kollár Anna nevét, valamint a Honlapot, mint forrást megjelölni.

A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a Honlapon található valamennyi termék megjelenítése, promótálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában. Tilos a Honlap használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel Honlap vagy annak bármely része módosítható.

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket von maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen. Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – használata, felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott stb.) oldalak vonatkozásában 250.000 Ft + ÁFA / nap, azaz napi kettőszáz-ötvenezer forint, valamint az általános forgalmi adó összegű kötbért állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben. Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a Honlap egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandó módon – elfogadja a jelen kötbér kikötési megállapodást. Jogsértő felhasználó a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

Egyéb rendelkezések

Egyéb rendelkezések

A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásai az irányadóak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásról írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő – törlésére.

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát az ügyfélszolgálat munkatársainál munkanapokon 9:00-17:00 között:

hello@kollarannacoach.hu

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

E-mail cím: tunde@hkik.hu;


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. 

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes. (Fgytv. 18. § (5) bekezdés, ITM rendelet 14. §).

A Megrendelő panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül,  amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a Honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően, a Szolgáltató Honlapon folytatott tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, különösen a Polgári Törvénykönyvben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamit az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.
Megrendelő panasszal fordulhat a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz is. A Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály elérhetőségei a következők:

cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

telefon: (1) 450-2598

e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

internetes elérhetőség: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

A többi fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon.

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a fentebb megadott elérhetőségeink egyikén.
A személyes adatok törlését szintén az alábbiakban megadott elérhetőségeink egyikén lehet kérni.

Adatgyűjtés:

Self-Love Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez un. regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. A Self-Love Kft. ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, illetve saját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, e-mail), automatizált rendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel.

Hol történik adatgyűjtés?

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Feliratkozás (ingyenes programok, jelentkezések és hasznos anyagok, hírlevél):


Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/feliratkozásával, illetve a kapcsolódó négyzetek kipipálásával kijelenti, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Feliratkozónak/ Felhasználónak/ Vásárlónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, szállítási cím stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja.

 • Felhasználó a vásárlás/feliratkozás során köteles a saját, valós adatait megadni.
 • Bármilyen feliratkozással (lásd fent) a Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím személyes használatú, lévén hogy a weboldal információi csak magánszemélyeknek szólnak és kizárólag ilyen érdeklődésre tarthatnak számot. A nem létező e-mail címmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mail címmel, és a nem teljes, valótlan és pontatlan adatokkal feliratkozást kezdeményező felhasználók figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek az adatbázisból, és kizárásra kerülnek a hírlevél olvasóinak köréből. A vásárlás során megadott pontatlan, valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.
 • Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait, illetve a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 • A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.
 • Felhasználó a feliratkozásával/vásárlásával/ a kapcsolódó négyzetek kipipálásával hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához elektronikus vagy postai úton a megadott elérhetőségein a weboldalt üzemeltető Zatik-Kollár Annától, amelyek bizonyos esetekben Zatik-Kollár Annának és partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is, de főleg motiváló jellegű és önismerettel kapcsolatos hasznos anyagokat tartalmazhatnak.
 • Bármely űrlapon történő feliratkozás, vagy vásárlás egyben a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan. Minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

Feliratkozás, vásárlás, leiratkozás

Feliratkozás, vásárlás, leiratkozás

A feliratkozás/vásárlás során megadott adatokat listákban tároljuk és kezeljük, és a listáknak megfelelő tartalmú leveleket küldünk.


Lista

Feliratkozás módja

Feliratkozás módja:

Küldött levelek

Leiratkozás módja

Központi lista 

 • Bármely űrlapon történő feliratkozáskor, vagy vásárláskor automatikusan.
 • Ha korábban történt leiratkozás, de utána egy újabb feliratkozás/vsárlás is történt, akkor a Központi listába is újra megtörténik a feliratkozás.
 • Hírlevél típusú levelek
 • DM levelek reklám céllal, értesítések Zatik-Kollár Anna és partnerei új programjairól, termékeiről és szolgáltatásairól
 • Motiváló jellegű és önismerettel kapcsolatos hasznos anyagok
 • Minden hírlevél végén szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a Felhasználó leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.
 • A leiratkozás kétlépcsős – vagy csak a Központi hírlevélről történik/ vagy minden listáról, beleértve a vásárlásokhoz kapcsolódó, esetleg a megvásárolt szolgáltatás részét képző (már kifizetett) leveleket is. Erről a Felhasználó dönthet, a következményeit vállalja, a Szolgáltatót nem terheli felelősség a szolgáltatás nem teljesítése miatt.

Ingyenes kihívások és sorozatok

 • A kihívás vagy sorozat jelentkezési oldaláról a gombra kattintva feljövő űrlapon.
 • Jelentkezést/feliratkozást visszaigazoló levél
 • Levelek segítséggel a kihívás/sorozat használatához
 • A kihívás/sorozat napi e-mailjei.
 • Motiváló jellegű, folytatásra buzdító és a folytatás lehetőségeit bemutató levelek.
 • Minden levél végén szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a Felhasználó leállíthatja a levelek további kézbesítését.
 • A leiratkozás kétlépcsős – vagy csak az aktuális kihívás/sorozat leveleiről történik/ vagy minden listáról, beleértve a Központi hírlevél listát és a vásárlásokhoz kapcsolódó, esetleg a megvásárolt szolgáltatás részét képző (már kifizetett) leveleket is. Erről a Felhasználó dönthet, a következményeit vállalja, a Szolgáltatót nem terheli felelősség a szolgáltatás nem teljesítése miatt.

Ingyenes workshopok és hasznos anyagok, Self-Love Club és Modern Istennők Edzőtábor várólista és hírlevél

 • Az adott ingyenes anyag jelentkezési/feliratkozó oldaláról a gombra kattintva feljövő űrlapon.
 • Jelentkezést/feliratkozást visszaigazoló levél
 • A workshop elérési útját tartalmazó levél, és emlékeztetők a kezdete előtt
 • A workshop felvételét tartalmazó levél
 • A hasznos anyagot tartalmazó levél.
 • Levelek segítséggel a hasznos anyag használatához, és további lehetőségeket bemutató levelek.
 • Ingyenes videót tartalmazó levél
 • Minden levél végén szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a Felhasználó leállíthatja a levelek további kézbesítését.
 • A leiratkozás kétlépcsős – vagy csak az aktuális ingyenes anyag leveleiről történik/ vagy minden listáról, beleértve a Központi hírlevél listát és a vásárlásokhoz kapcsolódó, esetleg a megvásárolt szolgáltatás részét képző (már kifizetett) leveleket is. Erről a Felhasználó dönthet, a következményeit vállalja, a Szolgáltatót nem terheli felelősség a szolgáltatás nem teljesítése miatt.

Kapcsolat-felvétel

 • A kapcsolatfelvételi oldalon 
 • Nem küldünk hírlevél küldő rendszerrel levelet.
 • Mi kapunk értesítést, amire a gmail-es e-mail címünkről válaszolunk.
 • Nem lehet leiratkozni, de nincs is rá szükség mert erről a listáról semmilyen levelet nem küldünk.
 • Ebben az esetben a Központi hírlevélre történő automatikus feliratás sem történik meg.

Egyszeri vásárlás

 • A szolgáltatás jelentkezési/megrendelési oldaláról a gombra kattintva feljövő űrlapon.
 • Jelentkezést/megrendelést visszaigazoló, fizetési adatokat és számlát tartalmazó levelek
 • A szolgáltatás elérési útját tartalmazó levél
 • A szolgáltatás részét képző napi-heti e-mailek
 • Értesítések esetleges változásokról a szolgáltatás elérési útjával, kibővítésével kapcsolatban, amennyiben történik ilyen.
 • Jelszó megváltoztatásával kapcsolatos levelek.
 • A megrendelést visszaigazoló rendszer üzenetekről, a szolgáltatás elérésével kapcsolatos és a szolgáltatás részét képező e-mailekről, illetve a jelszóval kapcsolatos levelekről nem lehet leiratkozni. (Ez csak akkor történhet meg, ha egy másik listáról való leiratkozáskor a Felhasználó mindenről leiratkozik – lásd feljebb)
 • A szolgáltatás teljes teljesítését követő levelek végén szerepel a leiratkozási link.
 • A leiratkozás kétlépcsős – vagy csak az aktuális szolgáltatás leveleiről történik/ vagy minden listáról, beleértve a Központi hírlevél listát és a más vásárlásokhoz kapcsolódó, esetleg a megvásárolt szolgáltatás részét képző (már kifizetett) leveleket is. Erről a Felhasználó dönthet, a következményeit vállalja, a Szolgáltatót nem terheli felelősség a szolgáltatás nem teljesítése miatt.

Backstage / Self-Love Club (havi tagsági rendszer)

 • A szolgáltatás jelentkezési/megrendelési oldaláról a gombra kattintva feljövő űrlapon.
 • Jelentkezést/megrendelést visszaigazoló, fizetési adatokat és számlát tartalmazó levelek
 • A szolgáltatás elérési útját tartalmazó levél
 • Heti üzenet és havonta értesítés új anyagokról
 • Rendszer üzenetek tagság megváltozásáról az ahhoz szükséges linkekkel, értesítés sikertelen levonásról, levél linkkel a tagság lemondásához és ismétlődő fizetés leállításához.
 • Értesítések adminisztrációs változásokról.
 • A szolgáltatás jellege miatt (havonta megújuló automatikus ismétlődő fizetés), és a félreértések elkerülése végett (a leiratkozás nem egyenlő az automatikus levonás leállításával) a Clubbal kapcsolatos levelekről nem lehet leiratkozni.
 • A tagság lemondását vagy megszűnését követően a Felhasználó automatikusan leiratkozottra állítódik, és nem kapja a szolgáltatásokhoz kapcsolódó leveleket.
 • Ebben az esetben ha a Felhasználó egy másik listánál úgy dönt hogy mindenről leiratkozik, erről akkor sem tud.

Küldött levelek típusai és leiratkozás

Küldött levelek típusai és leiratkozás

Küldött levelek:

Leiratkozás:

Leiratkozás:

Küldött levelek:

Feliratkozás módja:

Leiratkozás:

Küldött levelek:

Feliratkozás módja:

Leiratkozás:

Küldött levelek:

Feliratkozás módja:

Leiratkozás:

Küldött levelek:

Feliratkozás módja:

Leiratkozás:

Küldött levelek:

Feliratkozás módja:

Adatkezelés

Adatkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

Az érintettek köre: A honlapon feliratkozott vagy szolgáltatást megvásárló valamennyi érintett.

Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait. (lásd küldött levelek feljebb) 
 • tartalomszolgáltatás; 
 • szolgáltatások teljesítése;
 • statisztikák, elemzések készítése;
 • közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, értesítő stb.);
 • a Felhasználóval való kapcsolattartás

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Lista
Adatkezelési időtartam
Adatok törlése
Központi lista
 • Leiratkozásig vagy az adatkezelés viszzavonásának kérvényezéséig

 • Leiratkozástól vagy az adatkezelés viszzavonásának kérvényezésétől számított maximum 30 nap.
Ingyenes kihívások és sorozatok
 • Leiratkozásig vagy az adatkezelés viszzavonásának kérvényezéséig
 • Leiratkozásig vagy az adatkezelés viszzavonásának kérvényezéséig

Ingyenes workshopok és hasznos anyagok, BACKSTAGE várólista és hírlevél
 • Leiratkozásig vagy az adatkezelés viszzavonásának kérvényezéséig
 • Leiratkozásig vagy az adatkezelés viszzavonásának kérvényezéséig
Kapcsolatfelvétel

 • Az adatkezelés viszzavonásának kérvényezéséig
 • Leiratkozásig vagy az adatkezelés viszzavonásának kérvényezéséig
Egyszeri vásárlás
 • Leiratkozásig vagy az adatkezelés viszzavonásának kérvényezéséig.
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év
 • Leiratkozásig vagy az adatkezelés viszzavonásának kérvényezéséig.
BACKSTAGE (havi tagsági rendszer)

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
 • Zatik-Kollár Anna
 • 5000 Szolnok, Tófenék utca 7. fsz. 1.
 • anna@kollarannacoach.hu
 • +36 70 605 2686

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Előzetes tájékozódáshoz való jog (ezen nyilatkozat alapján)
 • Az érintett hozzáférési joga (kérhet információt e-mailben az adatinak kezeléséről)
 • A helyesbítéshez, módosításhoz, kiegészítéshez való jog (név és e-mail cím adatódosító űrlapról, illetve e-mailben lehet kérni)
 • Törléshez való jog

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett Felhasználó kezdeményezni: e-mail útján az anna@kollarannacoach.hu e-mail címen.
Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

Adattovábbítás:
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre; a továbbított adatok köre az esetleges online fizetés lebonyolítása érdekében:
 • Vezeték- és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím, számlázási név.
 • Az érintettek köre: Az online vásárlást kérő valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: Az online vásárlás lebonyolítása.
 • Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.


Adatokat kezelnek az alábbi, szerződött cégek:


Adatfeldolgozó
Elérhetőség
Adatfeldolgozás célja
Salesautopilot Kft.
 • 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
Weboldal
Cím
Továbbított adatok köre
 • Érdeklődő és vásárlói adatok tárolása, és marketing célzatú kommunikáció támogatása a szoftver segítségével.
 • Felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai
OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.
 • Biztonságos online bankkártyás fizetés
 • Felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai
Octonull Kft.
 • 1074 Budapest, Hutyra Ferenc utca 11.
 • Vásárlásokhoz kötődő számlázási adatok kezelése a kiállításhoz.
 • Felhasználó neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, vásárlás adatai
Általános adatkezelési elvek

Az adatszolgáltatás a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Szolgáltató olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

A Szolgáltató szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.


Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a kollarannacoach.hu és kollaranna.hu domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2018. május 1-től visszavonásig.

A Self-Love Kft. fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.
Továbbított adatok köre:
Adatfeldolgozás célja:
Cím:
Weboldal:
Elérhetőség:
Továbbított adatok köre:
Adatfeldolgozás célja:
Cím:
Weboldal:
Elérhetőség:
Továbbított adatok köre:
Adatfeldolgozás célja:
Cím:
Weboldal:
Elérhetőség:
Adatok törlése:
Adatkezelési időtartam:
Adatok törlése:
Adatkezelési időtartam:
Adatok törlése:
Adatkezelési időtartam:
Adatok törlése:
Adatkezelési időtartam:
Adatok törlése:
Adatkezelési időtartam:
Adatok törlése:
Adatkezelési időtartam: